Hizmet Sözleşmesi

 PAKET TUR SÖZLEŞMESİ

1-ÖDEMELER:
A – Rezervasyon anında istenilen hizmet bedelin en az %50 si (kaparo), geriye kalan bakiyenin ise istenilen hizmetin başlamasından en geç 7 gün önce ödenmesi gerekmektedir. Bahsedilen süreler içerisinde ödemeler gerçekleşmemesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilecektir. Bu durumda toplam tur bedelinin %35 i cayma tazminatı olarak tüketiciye fatura edilecektir. Ayrıca ön ödeme (kaparo) olarak alınan bedel, tura katılım güvence tutarı olarak alındığından iadesi söz konusu değildir.

B- Tüketici, paket tur sözleşme bedelini, nakit, kredi kartı veya acentenin belirtmiş olduğu banka hesaplarına EFT/HAVALE yolu ile ödeyebilir.

2-PAKET TUR İPTALİ-DEĞİŞİKLİKLER:

A – Seyahat acentesi gereken özeni göstermesine rağmen yeterli yolcu sayısı oluşmaması, olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, savaş ihtimali, öngörülmez teknik hususlar ve tüm mücbir sebeplerden dolayı tur tarihinden 3 gün önce iptal edilebilir veya tehir edebilir. Böylesi bir durumda tüketici, aşağıdaki belirtilen haklardan birisini kullanabilir.

1- Acenta tarafından sunulan, eş değerde başka bir paket tura ek bir bedel ödemeksizin katılma.

2- Daha düşük fiyatta bir paket tura katılmasında ücret farkı kendisine iade edilmesi şartıyla paket tura katılma.

3- Sözleşmeden dönülmesi durumunda, Acente tüketicinin ödemiş olduğu bedeli herhangi bir kesinti yapmadan en geç 7 gün içinde yapmak durumundadır.

B- Tüketici indirimli satış döneminde satın almış olduğu Erken Rezervasyon indirimli ürünü herhangi bir sebeple iptal ettirmek isterse, gezi bedelinin tamamını GOLDBUS TRAVEL acentesine kabul eder ve taahhüt eder.

C- Tüketici; indirimli satış döneminde satın alınmış olduğu indirimli erken rezervasyon ürününde herhangi bir sebeple tarih değişikliği yapmak isterse, talepte bulunduğu tarihte geçerli olan liste fiyatları üzerinden indirimsiz rezervasyon değişikliğini kabul eder.

D- Tüketicinin başlangıcını kaçırdığı geziye, sonradan iştirak edeceğini yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmemesi durumunda, acente, tüketici adına yapılmış olan rezervasyon hizmetlerini 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde, tüketiciye herhangi bir bedel iadesi yapılmaz.

E- Seyahat acentesi, gerekli gördüğü durumlarda paket tur başlangıç tarihinden 7 gün öncesine kısmen veya tamamen iptal edebilir. Aynı süre içerisinde, gezi kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini, programda belirtmiş ve gezilecek yer olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret sıralamasını değiştirebilir.

Tüketici, bu değişiklik ve iptalleri kabul etmediği takdirde rezervasyonunu iptal edip ödediği ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir. Bu durumda tüketicinin tazminat hakkı doğmaz.

NOT: Uçaklı programlarda hava yolu tarafından iptali yapılmadığı için rezervasyonun iptal ve iadesi söz konusu değildir.

 

3-PAKET TUR FİYAT DEĞİŞİKLİĞİ:

   Acente, sözleşmede yer alan fiyatı; paket tur başlangıç tarihinden en az 20 gün önceden yazılı bir şekilde ya da kalıcı veri saklayıcı ile bildirmesi koşuluyla sözleşme bedelinin %5 ini geçmeyecek şekilde aşağıdaki durumlarda değiştirilebilir.

1- Sözleşme bedelinin döviz cinsinden belirlendiği yurt dışına yönelik paket turlarda fiyat değişikliğinin döviz kurunda meydana gelen olağan dışı değişiklerden kaynaklanması.

2- Fiyat değişikliğinin hava alanı, sınır kapısı gibi yerlerde tahsis edilen vergi, resim, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerde meydana gelen değişikliklerden kaynaklanması.

3-Yakıt giderlerinde olağan dışı değişikliklerden kaynaklanan fiyat değişikliği.

4-GENEL HÜKÜMLER:

1-Tura katılan tüketicinin 50cm*70cm ebatlarından büyük olmamak şartıyla 2 valiz, uçaklı seyahatlerde ise 15 kg. bagaj götürme ve getirme hakkı vardır.

2-Valizlerin ve içindeki eşyaların her türlü sorumluluğu tüketiciye aittir.

3-Bagajların içinde para, kıymetli evrak ve benzeri değerli ziynet eşyaları bulundurmamalıdır. Kaybolan bagaj içindeki kıymetli eşyalardan acente sorumlu tutulmaz.

4-Kokan, akıcı, yanıcı ve patlayıcı, unsurları içeren veya çevresine rahatsızlık veren eşyalar ve kesici, delici, ateşli silahlar ve her türlü hayvan, seyahat acentesinin açıkça yazılı izni olmadan taşıt araçlarına ve konaklama tesislerine alınmazlar. Kimlik ve ruhsatlarının olması durumu değiştirmez.

5-Tüketiciye ait bagajların veya eşyalarının kaybı veya hasarı durumunda, seyahat acentesinin ağır kusurlarından doğmuş halinde, kaybolan veya hasar gören bagajın veya eşyanın veya içinde bulunan eşyalarının maddi ve manevi değeri ile sair vasıf ve özellikleri gözetilmeksizin, gezinin toplam bedeli içinde ulaşıma isabet eden kısmının ½ si, kaybolan eşya ve valizin maddi ve manevi tazminatı olarak acente tarafından eşya sahibi tüketiciye ödenir. Seyahat acentesi, tüketici tarafından kendisine yazılı olarak kıymetleri ile birlikte deklare edilerek teslim edilmiş eşyanın her tülü kaybından, hasarından ve çalınmasından en çok gezinin ulaşım bedeli kadar sorumludur.

6-Satın alınan hizmete vize hizmetleri dahil değildir. Seyahat acentesinin vize alma taahhüdü yoktur.

7-Vize alınması o ülkeye giriş garantisi vermediğinden, ülkeye kabul edilmeyenler açısından acentenin hiçbir sorumluluğu yoktur ve bu sebeple herhangi bir iade veya tazminat ödemez.

8-Tüketicinin satın aldığı paket tur programında gezinin başlamasından sonra meydana gelen değişikliklerden seyahat acentesi sorumludur. Seyahat acentesi, tüketici aleyhine olduğu ve zarar gördüğü aşikar değişiklikleri, gezi sırasında veya gezi sonrasında TÜRSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ hükümleri uyarınca tüketiciye bedel veya hizmet iadesi şeklinde tazmin edilebileceği gibi, aynı zamanda fiyata dahil olmayan ve gezi esnasında tüketiciye verilen ek hizmetler ile de telafi yoluna gidebilir. Ek veya ikame hizmetlerinin tüketici tarafından alınıp kullanılması veya tüketilmesi, tüketicinin bedel iadesi ve tazminat haklarını ortadan kaldırır.

9-Tüketicinin, taahhüt edilen hizmetin kusurlu olduğu bahsiyle terk etmesi halinde, turu terk ettiği seyahat acentesi yetkilisine ve konakladığı otele sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek durumundadır. Aksi halde tüketici turu terk etmiş sayılmaz ve hizmeti alıp kullanmış sayılır.

10-Tüketici satın aldığı paket tur programını şikayet ettiği halde sonuna kadar kullanması, şikayetçi olduğu hususlar ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır.

11-Seyahat acentesi ile tüketici arasında rezervasyon esnasında akit olunan iş bu sözleşme hükümleri, tüketici tarafından okunmuş ve kendisi ile birlikte aynı geziye katılacağını bildirdiği diğer şahısların adına da aynı şartlar altında kayıtlarının yapılmasını talep ve kabul ederek imzalamıştır.

12-Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu geziye katılan tüketiciler, kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketicilerin seyahat acentesi aleyhine ve katılmış oldukları gezi ile ilgili dava ve seyahat acentesinin tüketiciye bu sözleşmede yazılı hususlar dışında bir bedel yada tazminat ödemek durumunda kalması halinde, seyahat acentesinin sözleşmede imzası bulunan tüketicilere ödemiş olduğu fazla miktar için rucu hakkı mahfuzdur.

13-Çocuk indirimleri, çocukların ebeveynleri ile aynı odada 3. Ve 4. Kişi olarak kalmaları halinde uygulanır. Otelde konaklamalarında 0-6 yaş arası yatak verilmez. Ulaşım araçlarında 2 yaşını dolduran çocuklar için koltuk alma zorunluluğu bulunduğundan ücrete tabidir.

14-Tesis tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda ücretsiz veya indirimli konaklayacak çocukların rezervasyon sırasında beyan edilen özellikleri (yaş gibi) doğru olmadığının tespit edilmesi halinde, bu çocuklar için derhal ve tamamen ödeme yapılacak ve her türlü tazminde bulunacaktır.

5-MÜCBİR SEBEPLER:

   Olumsuz hava koşulları, yol engeli, terör, savaş, grev, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar gezinin başlamasına veya devamına engel teşkil ediyorsa, taraflarca mücbir sebep olarak kabul edilir. Yolcunun tura çıkmadan veya tur sırasında meydana gelebilecek yukarıda sayılan hallerde ve 1. Derece yakınlarının ya da kendisinin vefatı, ağır hastalık, kaza, tutuklama hallerinde programı değiştirmek veya tümü ile iptal etme hakkına sahiptir. Bu durumda iptal ve fesih kuralları uygulanır.

6-YETKİLİ MAHKEME:

 Paket tur sözleşmesinin uygulanmasından doğan ihtilafların çözümünde; Türk Hukuku (iş bu sözleşme hükümleri ile 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun ve ilgili yasa yönetmelik hükümleri) uygulanacak olup, taraflar, yasal sınırlar içinde tüketici mahkemelerine ve/veya tüketici sorunları hakem heyetine başvurabilirler. İş bu paket tur sözleşmesi 5 maddeden ve ekleri olan paket tur programı ve paket tur tanıtım broşürlerinden oluşup, taraflarca iki nüsha olarak hazırlanmış, okunmuş, kontrol edilmiş ve ……. /……./……. Tarihinde akdedilebilerek kabul edilmiş ve bir nüshası tüketiciye verilerek yürürlüğe girmiştir.